Bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục QP&AN

20/11/2020 15:19 PM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1841/QĐ-TTg về bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thục Uyên

Theo đó, bổ sung 01 nhà trường Quân đội; 05 cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện thành lập trung tâm giáo dục QP&AN vào quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục QP&AN thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

- Trường Quân sự Quân đoàn 3; Số lượng sinh viên dự kiến: 10.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Thủy lợi; Số lượng sinh viên dự kiến: 30.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Quy Nhơn; Số lượng sinh viên dự kiến: 15.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Số lượng sinh viên dự kiến: 30.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Số lượng sinh viên dự kiến: 20.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Đà Lạt; Số lượng sinh viên dự kiến: 15.000 sinh viên/năm.

Quyết định 1841/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 978

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:33 | 28/06/2022 Công văn 2194/TCT-KK ngày 23/06/2022 về tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP.
  • 09:30 | 28/06/2022 Công văn 2224/TCT-TVQT ngày 24/06/2022 hướng dẫn triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử giai đoạn 01.
  • 09:20 | 28/06/2022 Nghị quyết 63/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:08 | 28/06/2022 Nghị quyết 62/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:00 | 28/06/2022 Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn