Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục QP&AN

20/11/2020 15:19 PM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1841/QĐ-TTg về bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thục Uyên

Theo đó, bổ sung 01 nhà trường Quân đội; 05 cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện thành lập trung tâm giáo dục QP&AN vào quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục QP&AN thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

- Trường Quân sự Quân đoàn 3; Số lượng sinh viên dự kiến: 10.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Thủy lợi; Số lượng sinh viên dự kiến: 30.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Quy Nhơn; Số lượng sinh viên dự kiến: 15.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Số lượng sinh viên dự kiến: 30.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Số lượng sinh viên dự kiến: 20.000 sinh viên/năm.

- Trường Đại học Đà Lạt; Số lượng sinh viên dự kiến: 15.000 sinh viên/năm.

Quyết định 1841/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 522

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 04/12/2020 Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của TANDTC về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 09:10 | 04/12/2020 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  • 09:00 | 04/12/2020 Thông tư 95/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
  • 08:00 | 04/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.
  • 07:30 | 04/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
  • 07:10 | 04/12/2020 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
  • 15:30 | 03/12/2020 Quyết định 1975/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW ngày 29/07/2020 về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.
  • 14:30 | 03/12/2020 Quyết định 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.
  • 09:20 | 03/12/2020 Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn