Hướng dẫn thanh tra nội bộ năm học 2020-2021 với trường đại học

19/11/2020 16:05 PM

Ngày 16/11/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 4901/BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020 - 2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm (gọi tắt là trường) như sau:

Thanh Lợi

- Rà soát hoàn thiện văn bản, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo:

+ Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật tiếp công dân;

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT, Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT , Chỉ thị 666/CT-BGDĐT và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản, quy định của trường về thanh tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

- Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra nội bộ:

+ Giám đốc/Hiệu trưởng các trường hoàn thiện vị trí việc làm của Thanh tra nội bộ trên cơ sở đó bố trí đội ngũ đáp ứng vị trí việc làm theo đúng quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9 Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ;

+ Kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra nội bộ bám sát tiêu chuẩn tại Điều 3 Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT .

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra...

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 4901/BGDĐT-TTr ngày 16/11/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,551

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .
  • 08:00 | 25/06/2022 Nghị định 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 về Quy chế làm việc của Chính phủ.
  • 07:38 | 25/06/2022 Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
  • 07:30 | 25/06/2022 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn