Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn thanh tra nội bộ năm học 2020-2021 với trường đại học

19/11/2020 16:05 PM

Ngày 16/11/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 4901/BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020 - 2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm (gọi tắt là trường) như sau:

Thanh Lợi

- Rà soát hoàn thiện văn bản, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo:

+ Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật tiếp công dân;

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT, Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT , Chỉ thị 666/CT-BGDĐT và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản, quy định của trường về thanh tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

- Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra nội bộ:

+ Giám đốc/Hiệu trưởng các trường hoàn thiện vị trí việc làm của Thanh tra nội bộ trên cơ sở đó bố trí đội ngũ đáp ứng vị trí việc làm theo đúng quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9 Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ;

+ Kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra nội bộ bám sát tiêu chuẩn tại Điều 3 Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT .

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra...

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 4901/BGDĐT-TTr ngày 16/11/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 321

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn