Xây dựng trụ sở làm việc cho Kiểm toán NN

23/06/2012 16:14 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) từ năm 2012 đến 2020, quy định cụ thể tại Quyết định 737/QĐ-TTg ban hành ngày 20/6/2012 vừa qua.

Ms. Huyền Trang

Mục tiêu của Đề án là xây dựng trụ sở làm việc bảo đảm đủ diện tích làm việc theo tiêu chuẩn cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan KTNN Trung ương và 10 trụ sở KTNN khu vực từ IV đến XIII.

Dự tính đến năm 2015, đưa vào sử dụng trụ sở cơ quan KTNN Trung ương, và khối trụ sở KTNN các khu vực IV đến XIII. Năm 2020 hoàn thành trụ sở và giảng đường của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ kiểm toán. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở làm việc là 2.396.840 triệu đồng (tính theo suất vốn đầu tư 2011), trong đó vốn NSNN chiếm 98,6% và nguồn thu từ bán đấu giá trụ sở hiện tại của KTNN khu vực V chiếm 1,4% tổng kinh phí đầu tư của đề án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn vốn hàng năm cho KTNN để đầu tư xây dựng các dự án theo đúng tiến độ. Trường hợp nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm chưa đáp ứng đủ thì bố trí từ nguồn thu do KTNN phát hiện tăng thêm cho NSNN.

Quyết định có hiệu lực kể từ 20/6/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,017

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn