Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Bổ sung nguyên tắc xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

13/11/2020 14:10 PM

Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2020/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền.

Tú Anh

Theo đó, nguyên tắc xét tặng được bổ sung một số nội dung như sau:

- Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong việc xét tặng giải thưởng;

- Chú trọng ưu tiên cho cá nhân là người lao động trực tiếp và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn;

- Không đề nghị xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho người bị xử phạt vi phạm hành chính về chuyên môn, kỹ thuật trong vòng 02 năm tính từ khi đề nghị xét tặng giải thưởng;

- Cá nhân đề nghị xét tặng tham gia nhiều lĩnh vực công tác thì được ưu tiên lựa chọn, đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể ở lĩnh vực công tác nào thì được công nhận ở lĩnh vực công tác đó.

Xem chi tiết Thông tư 16/2020/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2020, thay thế cho Quyết định 1488/QĐ-BYT ngày 05/5/2010.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 469

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 20/01/2021 Quyết định 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
  • 14:00 | 20/01/2021 Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành.
  • 10:34 | 20/01/2021 Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.
  • 10:13 | 20/01/2021 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
  • 10:00 | 20/01/2021 Hướng dẫn 10/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021.
  • 09:20 | 20/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
  • 09:00 | 20/01/2021 Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
  • 08:44 | 20/01/2021 Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 08:30 | 20/01/2021 Quyết định 371/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 15:54 | 19/01/2021 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/01/2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn