Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Bộ GTVT phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam

04/11/2020 14:50 PM

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định 2027/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam.

Đức Huy

Theo đó, đề ra mục tiêu phát triển cảng xanh tại Việt nam như sau:

- Mục tiêu tổng quát:

Triển khai mô hình cảng xanh phù hợp với điều kiện Việt Nam trên phạm vi toàn quốc; thúc đẩy sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định tiêu chí cảng xanh và triển khai thí điểm mô hình cảng xanh phù hợp với điều kiện tại Việt Nam, phấn đấu đến 2030 áp dụng bắt buộc tiêu chí cảng xanh tại Việt Nam;

+ Nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển,…;

+ Hoàn thiện khung chính sách, pháp luật trong hoạt động quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác cảng biển.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 2027/QĐ-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 29/10/2020).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 614

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:38 | 28/01/2021 Công văn 383/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.
  • 14:23 | 28/01/2021 Công văn 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  • 14:14 | 28/01/2021 Công văn 384/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ.
  • 11:05 | 28/01/2021 Quyết định 05/QĐ-NHNN ngày 06/01/2021 về việc ban hành Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 28/01/2021 Quyết định 70/QĐ-NHNN ngày 21/01/2021 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 09:45 | 28/01/2021 Quyết định 555/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2021 phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030".
  • 07:30 | 28/01/2021 Thông tư 26/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 17:34 | 27/01/2021 Công văn 212/LĐTBXH-BĐG ngày 26/01/2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.
  • 13:06 | 27/01/2021 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
  • 12:30 | 27/01/2021 Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn