Bộ GTVT phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam

04/11/2020 14:50 PM

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định 2027/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam.

Đức Huy

Theo đó, đề ra mục tiêu phát triển cảng xanh tại Việt nam như sau:

- Mục tiêu tổng quát:

Triển khai mô hình cảng xanh phù hợp với điều kiện Việt Nam trên phạm vi toàn quốc; thúc đẩy sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định tiêu chí cảng xanh và triển khai thí điểm mô hình cảng xanh phù hợp với điều kiện tại Việt Nam, phấn đấu đến 2030 áp dụng bắt buộc tiêu chí cảng xanh tại Việt Nam;

+ Nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển,…;

+ Hoàn thiện khung chính sách, pháp luật trong hoạt động quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác cảng biển.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 2027/QĐ-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 29/10/2020).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,330

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
  • 11:45 | 24/06/2022 Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.
  • 11:11 | 24/06/2022 Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
  • 11:05 | 24/06/2022 Hướng dẫn 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
  • 11:00 | 24/06/2022 Hướng dẫn 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
  • 10:45 | 24/06/2022 Hướng dẫn 59/-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đẳng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
  • 09:30 | 24/06/2022 Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19.
  • 09:15 | 24/06/2022 Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/5/2022 quy định một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.
  • 08:30 | 24/06/2022 Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn