Quy định đưa người vào cơ sở chữa bệnh

15/06/2012 14:55 PM

Liên Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Công an vừa phối hợp ban hành TTLT 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP về thủ tục, chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (gọi tắt là Trung tâm).

Minh Tùng

Theo đó, người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm là các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, người bán dâm theo Điều 4 của Thông tư này. Chủ tịch UBND cấp Xã sẽ lập hồ sơ đề nghị trình UBND cấp Huyện xem xét. Chủ tịch UNND cấp Huyện có trách nhiệm lập Hội đồng tư vấn để xem xét đề nghị đưa vào Trung tâm. Chủ tịch UBND cấp Huyện là người cuối cùng xem xét và đưa quyết định về việc đưa vào Trung tâm.

Người bị đưa vào Trung tâm được hưởng nhiều chế độ như: chế độ quản lý và đánh giá học viên; chế độ sinh họat văn hóa thể dục thể thao; chế độ tư vấn; chế độ lao động, chế độ thăm gặp của nhân thân; chế độ nghỉ chịu tang. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, người có tiến bộ rõ rệt sẽ được xem xét giảm thời hạn chấp hành quyết định tại Trung tâm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 21/7/2012, thay thế Thông tư 22/2004/TTLT-BLDTBXH-BCA. />

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,546

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn