Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

23/10/2020 15:10 PM

Đây là nội dung nổi bật của Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Ngọc Ánh

Theo đó, Quy trình kiểm toán bao gồm 4 bước:

(1) Chuẩn bị kiểm toán gồm:

+ Khảo sát thu thập thông tin;

+ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập;

+ Lập, xét duyệt, hoàn thiện, phát hành kế hoạch kiểm toán tổng quát;

+ Lập và phê duyệt KHKT chi tiết; Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc người được ủy quyền) ký quyết định kiểm toán và phổ biến cho thành viên đoàn kiểm tra.

(2) Thực hiện kiểm toán: công bố quyết định; tiến hành kiểm toán; lập và thông qua biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.

(3) Lập và gửi báo cáo kiểm toán:

+ Lập dự thảo báo cáo kiểm toán;

+ Kiểm toán trưởng, Tổng kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán;

+ Hoàn thiện dự thảo, gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán;

+ Thông báo kết quả kiểm toán; Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán.

(4) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Xem chi tiết tại Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN (có hiệu lực từ ngày 30/11/2020).

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,370

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 17/08/2022 Công văn 2216/BHXH-CSXH ngày 12/8/2022 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15
  • 10:20 | 17/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
  • 10:00 | 17/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
  • 07:45 | 17/08/2022 Thông tư 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
  • 15:30 | 16/08/2022 Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
  • 10:00 | 16/08/2022 Công văn 4632/BYT-KHTC ngày 15/08/2022 về chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP
  • 08:30 | 16/08/2022 Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về việc triển khai tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
  • 15:00 | 15/08/2022 Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030.
  • 14:30 | 15/08/2022 Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 08:30 | 15/08/2022 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn