Tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

01/10/2020 15:26 PM

Đây là một trong những nội dung nổi bật của Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngọc Ánh

Theo đó, có 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn.

Đơn cử như tiêu chí “nội dung tài liệu” bao gồm:

- Nội dung tài liệu đúng và đầy đủ các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị-xã hội, môi trường của địa phương và nội dung khác theo chương trình giáo dục phổ thông.

- Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh đảm bảo chính xác, khách quan, nhất quán phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

- Thành tựu khoa học mới liên quan đến giáo dục địa phương được cập nhật, phù hợp mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông.

Tài liệu có tính mở, khuyến khích cách tiếp cận đa dạng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu.

- Nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,432

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:33 | 28/06/2022 Công văn 2194/TCT-KK ngày 23/06/2022 về tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP.
  • 09:30 | 28/06/2022 Công văn 2224/TCT-TVQT ngày 24/06/2022 hướng dẫn triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử giai đoạn 01.
  • 09:20 | 28/06/2022 Nghị quyết 63/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:08 | 28/06/2022 Nghị quyết 62/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:00 | 28/06/2022 Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn