Tiêu chí lựa chọn cuộc kiểm toán chất lượng vàng

08/09/2020 11:12 AM

Nội dung này được nêu tại Quyết định 1144/QĐ-KTNN quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước.

Thùy Liên

Theo đó, cuộc kiểm toán chất lượng vàng phải được xếp loại Xuất sắc theo Điểm a, Khoản 2, Điều 11 của Quy định nêu trên và có kết quả kiểm toán nổi bật như sau:

- Các đoàn kiểm toán tài chính:

+ Có kiến nghị xử lý tài chính trên 80.000 trđ đối với kiểm toán ngân sách địa phương, trên 40.000 trđ đối với kiểm toán ngân sách bộ ngành, kiểm toán dự án đầu tư độc lập, kiểm toán doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng;

+ Hoặc có phát hiện đặc biệt quan trọng (được Tổng KTNN tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ);

+ Hoặc có phát hiện sai sót nghiêm trọng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định hoặc đủ điều kiện được Tổng KTNN chấp thuận chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

- Các lĩnh vực khác:

+ Phải là cuộc kiểm toán có phát hiện đặc biệt quan trọng (được Tổng KTNN tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ);

+ Hoặc có phát hiện sai sót nghiêm trọng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định hoặc đủ điều kiện được Tổng KTNN chấp thuận chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

- Trường hợp đặc biệt khác do Tổng KTNN quyết định.

Quyết định 1144/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 04/9/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,353

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn