Hỗ trợ 100 tỷ đồng cho Quỹ BV&PT rừng

31/05/2012 10:51 AM

Thông tư số 85/2012/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 25/5/2012 quy định: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp TW khi được thành lập theo quyết định của Bộ NN&PTNT sẽ được hỗ trợ ban đầu 100 tỷ đồng từ ngân sách TW.

Minh Tùng

Theo đó, Quỹ TW sẽ được sử dụng để chi cho các nội dung sau đây: Chi thực hiện nhiệm vụ ủy thác (ủy thác dịch vụ môi trường rừng, hợp đồng ủy thác); Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án (hỗ trợ kinh phí chống chặt phá rừng, tuyên truyền chính sách bảo vệ và phát triển rừng, đào tạo nguồn nhân lực…); Hỗ trợ Quỹ cấp tỉnh trên cơ sở yêu cầu của Quỹ cấp tỉnh và nguồn tài chính của Quỹ TW.   

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được thành lập bởi quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp xã sẽ được hỗ trợ ban đầu từ chính ngân sách của tỉnh, xã đó. Mức hỗ trợ cụ thể do UBND cùng cấp xem xét quyết định. Quỹ cấp tỉnh dùng để chi cho các hoạt động: Chi thực hiện nhiệm vụ ủy thác; Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án. Quỹ cấp xã chỉ chi cho các hoạt động như: Chi thường xuyên cho công tác quản lý bảo vệ rừng; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/7/2012. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,654

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
  • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn