04 phương án sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ

28/08/2020 09:44 AM

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT về sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Nguyễn Ân

Theo đó, có 04 phương án sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ nhưng không thuộc đối tượng thực hiện nâng chuẩn theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP sau đây:

- Trong 02 năm liên tiếp (2018, 2019), giáo viên có đủ sức khỏe được tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định, khi:

+ Có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên;

+ Hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Trong 02 năm liên tiếp (2018, 2019), giáo viên không được bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định khi:

+ Có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp;

+ Có một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

- Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật BHXH thì được nghỉ hưu theo quy định.

- Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định trong các trường hợp nêu trên, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/10/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,973

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn