Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Phương pháp cắt, thu hồi đầu giếng khoan dầu khí từ 10/9/2020

23/07/2020 14:12 PM

Ngày 17/7/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2020/TT-BCT quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí.

Thanh Lợi

Theo đó, quá trình cắt và thu hồi đầu giếng được quy định như sau:

- Người điều hành phải áp dụng phương pháp cơ học hoặc thủy lực để cắt và thu hồi đầu giếng.

(Hiện hành quy định trong trường hợp đặc biệt, ngoài phương pháp cơ học, Người điều hành có thể trình phương án áp dụng cắt đầu giếng bằng chất nổ lên Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam xem xét trình Bộ Công nghiệp phê duyệt).

- Hệ thống đầu giếng phải được thu hồi và đảm bảo không còn phần nào nhô lên bề mặt đáy biển, không gây cản trở các hoạt động hàng hải, khai thác biển khác.

- Đối với các giếng trên đất liền, chiều sâu cắt đầu giếng tối thiểu là 3 m bên dưới mặt đất.

Lưu ý: Trường hợp công tác hủy bỏ giếng đã được phê duyệt và triển khai thực hiện trước ngày 10/9/2020 thì tiếp tục thực hiện việc hủy bỏ theo quy định tại Quyết định 37/2005/QĐ-BCN ngày 25/11/2005.

Thông tư 17/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 568

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:10 | 27/10/2020 Công điện 1490/CĐ-TTg ngày 27/10/2020 về việc khẩn cấp ứng phó bão số 9.
  • 14:20 | 27/10/2020 Công văn 5834/BYT-KH-TC ngày 27/10/2020 về việc hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.
  • 08:20 | 27/10/2020 Hướng dẫn 38/HD-MTTQ-BTT ngày 19/10/2020 về việc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.
  • 07:05 | 27/10/2020 Công văn 10709/BGTVT-TTr ngày 26/10/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 07:00 | 27/10/2020 Quyết định 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
  • 16:00 | 26/10/2020 Quyết định 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
  • 14:20 | 26/10/2020 Quyết định 1660/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 14:10 | 26/10/2020 Quyết định 1320/QĐ-BHXH ngày 23/10/2020 ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội.
  • 08:20 | 26/10/2020 Quyết định 4359/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 về việc Phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo).
  • 10:10 | 24/10/2020 Chỉ thị 10/CT-BGTVT ngày 07/10/2020 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn