Áp trần lãi suất cho vay ngắn hạn 15%/năm

07/05/2012 15:02 PM

Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa bằng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên do NHNN Việt Nam quy định cộng thêm 3%/năm.

Ms. Mỹ Trang

Đó là mức lãi suất do NHNN đưa ra vào ngày 04/5/2012 vừa qua, trong Thông tư 14/2012/TT-NHNN. Như vậy, mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam hiện nay sẽ là 15%/năm (lãi suất tối đa tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên theo Thông tư 08/2012/TT-NHNN là 12%/năm).

Để được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam áp dụng theo lãi suất nêu trên, các khoản cho vay này phải nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn: Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện phương án, dự án SX-KD hàng xuất khẩu; Phục vụ SX-KD của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Muốn áp dụng mức lãi suất cho vay này, khách hàng phải có đủ điều kiện vay vốn về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng và được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày mai, 08/5/2012. Lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày này được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,696

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.
  • 15:00 | 20/08/2019 Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:00 | 20/08/2019 Công văn 4763/BYT-KH-TC ngày 16/8/2019 triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn