Phụ nữ được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm

17/04/2012 11:10 AM

Để quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo thực hiện tốt Đề án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 -2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 54/2012/TT-BTC ngày 09/4/2012.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, kinh phí NSNN thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp theo quy định của Luật NSNN và các VBPL khác có liên quan. Việc hỗ trợ đối với lao động nữ khu vực thành thị được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo và dạy nghề.

Sẽ chi một số nội dung như: hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về học nghề và việc làm; hoạt động đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm... Trong đó, tập trung vào mức chi dành cho người học được quy định trong quyết định số 295/QĐ-TTg, mức chi dành cho giáo viên, giảng viên theo Quyết định 1956/QĐ-TTg. Chi tối đa là 150 triệu đồng/mô hình/tối đa 30 hộ để thực hiện mô hình thí điểm tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ đã được dạy nghề.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/6/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,790

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 24/06/2021 Quyết định 1050/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
  • 16:50 | 24/06/2021 Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • 14:20 | 24/06/2021 Chỉ thị 17/CT-TTg Về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài.
  • 11:23 | 24/06/2021 Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 11:22 | 24/06/2021 Công văn 5072/BYT-KCB về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  • 08:25 | 24/06/2021 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
  • 08:00 | 24/06/2021 Thông tư 03/TT-BKHCN năm 2021 về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 07:50 | 24/06/2021 Quyết định 758/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.
  • 08:33 | 23/06/2021 Thông tư 54/2021/TT-BCA quy định về công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân.
  • 17:00 | 22/06/2021 Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn