Quy định mức lương hưu, trợ cấp một lần

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, quy định một số chế độ với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Ms. Khánh Ly
Ms. Khánh Ly

Theo đó, mức lương hưu hàng tháng của các đối tượng nêu trên được tính theo số năm thực tế phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu. Cụ thể, cứ đủ 15 năm tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH, sau đó, cứ thêm 1 năm đóng BHXH được tính thêm 3% đối với nữ và 2% đối với nam. Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH.

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng sinh hoạt phí thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 1 tháng lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ cho từng thời kỳ.

Ngoài ra, các đối tượng quy định tại Điểm a, c và d Khoản 1 Điều 2 Nghị định này đã từ trần trước ngày 01/01/2012, bao gồm cả đối tượng từ trần khi đang tại ngũ hoặc đang công tác, thì một trong những thân nhân sau đây của đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

Nghị định 23/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2012.

3,063

tin noi bat

Xem nhiều nhất

Tin mới
Các tin khác