Bộ Chính trị nêu 08 yêu cầu cần làm trong công tác dân tộc

07/11/2019 09:03 AM

Ban Chấp hành TW Đảng vừa ban hành Kết luận 65-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Xuân Dũng

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể nhân dân chú trọng thực hiện 8 nội dung sau đây:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số  (DTTS) và miền núi trong tình hình mới.

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào DTTS và miền núi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

- Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc.

Luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT nhận định: “Văn bản này được xem là tiền đề để các cơ quan Nhà nước ban hành quy định mới hiện thực hóa chính sách phát triển với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, nâng cao chất lượng đời sống, văn hóa, xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt, là đồng bào tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt.

- Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

- Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng; tăng cường phát triển đảng viên là người DTTS.

- Đổi mới phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Xem thêm chi tiết tại Kết luận 65-KL/TW  được ban hành ngày 30/10/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,811

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 26/01/2022 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được thông qua ngày 11/01/2022.
  • 08:00 | 25/01/2022 Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2022 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.
  • 10:00 | 22/01/2022 Công văn 682/BGTVT-VT ngày 21/01/2022 về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ.
  • 09:00 | 21/01/2022 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
  • 11:00 | 20/01/2022 Nghị định 12/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • 10:00 | 19/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.
  • 08:00 | 18/01/2022 Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
  • 10:00 | 17/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.
  • 11:00 | 15/01/2022 Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ.
  • 16:00 | 14/01/2022 Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn