Bộ Chính trị nêu 08 yêu cầu cần làm trong công tác dân tộc

07/11/2019 09:03 AM

Ban Chấp hành TW Đảng vừa ban hành Kết luận 65-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Xuân Dũng

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể nhân dân chú trọng thực hiện 8 nội dung sau đây:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số  (DTTS) và miền núi trong tình hình mới.

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào DTTS và miền núi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

- Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc.

Luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT nhận định: “Văn bản này được xem là tiền đề để các cơ quan Nhà nước ban hành quy định mới hiện thực hóa chính sách phát triển với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, nâng cao chất lượng đời sống, văn hóa, xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt, là đồng bào tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt.

- Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

- Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng; tăng cường phát triển đảng viên là người DTTS.

- Đổi mới phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Xem thêm chi tiết tại Kết luận 65-KL/TW  được ban hành ngày 30/10/2019.

Chia sẻ bài viết lên facebook 674

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:45 | 14/11/2019 Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019.
  • 11:13 | 14/11/2019 Quyết định 3263/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2019 ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu".
  • 11:11 | 14/11/2019 Từ 15/12/2019, Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực thi hành.
  • 08:52 | 14/11/2019 Quyết định 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 ban hành Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.
  • 08:50 | 14/11/2019 Thông tư 45/2019/TT-BGTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện có hiệu lực từ 01/5/2019.
  • 16:40 | 13/11/2019 Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng có hiệu lực từ 30/12/2019.
  • 10:55 | 13/11/2019 Từ 01/01/2020, Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực thi hành.
  • 10:55 | 13/11/2019 Thông tư 11/2019/TT-BVHTTDL về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch có hiệu lực từ 01/01/2020.
  • 09:45 | 13/11/2019 Quyết định 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019 phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.
  • 08:45 | 13/11/2019 Thông tư 170/2019/TT-BQP quy định chế độ kiểm kê tài sản công trong Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 01/01/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn