Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bộ Chính trị nêu 08 yêu cầu cần làm trong công tác dân tộc

07/11/2019 09:03 AM

Ban Chấp hành TW Đảng vừa ban hành Kết luận 65-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Xuân Dũng

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể nhân dân chú trọng thực hiện 8 nội dung sau đây:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số  (DTTS) và miền núi trong tình hình mới.

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào DTTS và miền núi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

- Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc.

Luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT nhận định: “Văn bản này được xem là tiền đề để các cơ quan Nhà nước ban hành quy định mới hiện thực hóa chính sách phát triển với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, nâng cao chất lượng đời sống, văn hóa, xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt, là đồng bào tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt.

- Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

- Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng; tăng cường phát triển đảng viên là người DTTS.

- Đổi mới phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Xem thêm chi tiết tại Kết luận 65-KL/TW  được ban hành ngày 30/10/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,904

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 26/10/2020 Quyết định 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
  • 14:20 | 26/10/2020 Quyết định 1660/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 14:10 | 26/10/2020 Quyết định 1320/QĐ-BHXH ngày 23/10/2020 ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội.
  • 08:20 | 26/10/2020 Quyết định 4359/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 về việc Phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo).
  • 10:10 | 24/10/2020 Chỉ thị 10/CT-BGTVT ngày 07/10/2020 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải.
  • 06:10 | 24/10/2020 Công văn 467/TTg-CN ngày 23/10/2020 về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT quý IV năm 2020.
  • 16:30 | 23/10/2020 Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016.
  • 16:25 | 23/10/2020 Công văn 10612/BGTVT-CYT ngày 21/10/2020 về việc đôn đốc, nhắc nhở yêu cầu đeo khẩu trang tại các hãng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.
  • 16:20 | 23/10/2020 Công văn 7751/NHNN-TD ngày 23/10/2020 về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
  • 16:00 | 23/10/2020 Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn