Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đến năm 2015

06/03/2012 10:03 AM

Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành ít nhất 1- 2 NHTM có quy mô và trình độ tương đương các ngân hàng khu vực. Đây là một trong những mục tiêu cơ cấu lại các TCTD được thể hiện trong Quyết định 254/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành ngày 01/3/2012.

Ms. Thu Hà

Theo đó, Quyết định đã đưa ra các giải pháp cơ cấu lại TCTD như sau:
-    Đối với NHTM nhà nước: Tiếp tục đấy mạnh cổ phần hóa; kiểm soát chất lượng tín dụng; đổi mới hệ thông quản trị ngân hàng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế; mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch; đa dạng hóa phương thức huy động vốn…
-    Đối với NHTM cổ phần, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính: Cơ cấu lại các TCTD lành mạnh, các TCTD thiếu thanh khoản tạm thời, các TCTD yếu kém; cơ cấu lại tài chính, hoạt động và quản trị của TCTD…
-    Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô: Chuyển đổi Quỹ TDND Trung ương sang mô hình ngân hàng hợp tác xã, mở rộng mạng lưới chi nhánh; cơ cấu lại Quỹ TDND cơ sở (gồm quỹ TDND cộng đồng và quỹ TDND ngành nghề)…
-    Đối với các TCTD nước ngoài: Việc mua lại, sáp nhập giữa các TCTD Việt Nam và nước ngoài theo nguyên tắc tự nguyện; nâng cao trách nhiệm của các TCTD mẹ ở nước ngoài; quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động của TCTD nước ngoài…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,252

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 16/09/2019 Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ 30/8/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.
  • 14:40 | 13/09/2019 Từ 12/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 13/09/2019 Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành từ 12/10/2019.
  • 08:15 | 13/09/2019 Quyết định 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
  • 08:10 | 12/09/2019 Từ ngày 24/10/2019, Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn