Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đến năm 2015

06/03/2012 10:03 AM

Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành ít nhất 1- 2 NHTM có quy mô và trình độ tương đương các ngân hàng khu vực. Đây là một trong những mục tiêu cơ cấu lại các TCTD được thể hiện trong Quyết định 254/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành ngày 01/3/2012.

Ms. Thu Hà

Theo đó, Quyết định đã đưa ra các giải pháp cơ cấu lại TCTD như sau:
-    Đối với NHTM nhà nước: Tiếp tục đấy mạnh cổ phần hóa; kiểm soát chất lượng tín dụng; đổi mới hệ thông quản trị ngân hàng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế; mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch; đa dạng hóa phương thức huy động vốn…
-    Đối với NHTM cổ phần, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính: Cơ cấu lại các TCTD lành mạnh, các TCTD thiếu thanh khoản tạm thời, các TCTD yếu kém; cơ cấu lại tài chính, hoạt động và quản trị của TCTD…
-    Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô: Chuyển đổi Quỹ TDND Trung ương sang mô hình ngân hàng hợp tác xã, mở rộng mạng lưới chi nhánh; cơ cấu lại Quỹ TDND cơ sở (gồm quỹ TDND cộng đồng và quỹ TDND ngành nghề)…
-    Đối với các TCTD nước ngoài: Việc mua lại, sáp nhập giữa các TCTD Việt Nam và nước ngoài theo nguyên tắc tự nguyện; nâng cao trách nhiệm của các TCTD mẹ ở nước ngoài; quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động của TCTD nước ngoài…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,639

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 17/08/2022 Công văn 2216/BHXH-CSXH ngày 12/8/2022 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15
  • 10:20 | 17/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
  • 10:00 | 17/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
  • 07:45 | 17/08/2022 Thông tư 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
  • 15:30 | 16/08/2022 Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
  • 10:00 | 16/08/2022 Công văn 4632/BYT-KHTC ngày 15/08/2022 về chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP
  • 08:30 | 16/08/2022 Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về việc triển khai tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
  • 15:00 | 15/08/2022 Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030.
  • 14:30 | 15/08/2022 Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 08:30 | 15/08/2022 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn