Phí bảo hiểm về bức xạ còn mơ hồ

02/03/2012 11:32 AM

Sau 1 thời gian dự thảo, Thông tư 13/2012/TT-BTC quy định về bảo hiểm (BH) bắt buộc, BH nghề nghiệp, BH trách nhiệm dân sự và BH trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 07/02/2012.

Ms. Anh Thư

Tuy nhiên, Thông tư không quy định số tiền BH tối thiểu đối với từng loại BH; thông tư cho phép các bên thỏa thuận về mức trách nhiệm BH, phí BH trên cơ sở đánh giá rủi ro.

Như vậy, ngoài việc mua BH là trách nhiệm (để không bị xử phạt hành chính từ 5 đến 50 triệu đồng theo điều 19 của Nghị định 111/2009/NĐ-CP); DN cần ý thức về những thiệt hại không được bồi thường như:
- Số tiền trả cho người lao động, bên thứ ba vượt quá mức trách nhiệm thoả thuận trong hợp đồng BH nghề nghiệp, BH trách nhiệm dân sự.
- Thiệt hại về tài sản sau 10 năm, về con người sau 30 năm kể từ ngày xảy ra sự cố hạt nhân.
- Chi phí giảm thiểu tổn thất, ngăn chặn tổn thất lây lan.
- Môi trường ô nhiễm, suy thoái do sự thay đổi khi vận hành thiết bị bức xạ dẫn đến việc xử lý ô nhiễm nhiều hơn tiêu chuẩn đang có mà không thoả thuận trước với doanh nghiệp BH và chưa được bên này đồng ý trước bằng văn bản.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,142

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn