Thời điểm áp dụng mẫu bệnh án y học cổ truyền mới

24/06/2019 08:39 AM

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã ban hành Công văn 370/YDCT-QLY về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1941/QĐ-BYT mẫu bệnh án y học cổ truyền.

Trần Trang

Theo đó, việc sử dụng mẫu bệnh án của Quyết định 1941 thay thế cho mẫu bệnh án của Quyết định 4604/QĐ-BYT ngày 29/11/2010 tại các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền được thực hiện như sau:

- Các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền đã in sẵn mẫu bệnh án theo Quyết định 4604 thì được sử dụng cho đến hết ngày 31/12/2019.

- Các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền đã sử dụng hết mẫu bệnh án theo Quyết định 4604 thì triện khai thực hiện mẫu bệnh án mới của tại Quyết định 1941 từ ngày 1/7/2019.

- Các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền có trách nhiệm thông báo với Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh về các nội dung theo hưỡng dẫn của công văn.

Xem chi tiết tại Công văn 370/YDCT-QLY ngày 18/6/2019.

Chia sẻ bài viết lên facebook 970

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
  • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn