Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Mức hoạt động phí của đại biểu HĐND các cấp từ 01/7/2019

07/06/2019 09:21 AM

Ngày 24/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.

Quý Nguyễn

Theo đó, hướng dẫn tính mức hoạt động phí của đại biểu HĐND các cấp từ ngày 01/7/2019 theo công thức sau:

Mức hoạt động phí =  1.490.000  đồng/tháng    *   Hệ số hoạt động phí

Cụ thể:

- Mức hưởng của đại biểu HĐND cấp xã  =  1.490.000  *  0,3  = 447.000  đồng/tháng.

- Mức hưởng của đại biểu HĐND cấp huyện =  1.490.000 *  0,4  = 596.000 đồng/tháng.

- Mức hưởng của đại biểu HĐND cấp tỉnh  = 1.490.000  *  0,5  =   745.000 đồng/tháng.

(Hệ số hoạt động phí của đại biểu HĐND các cấp được quy định tại Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016).
 
Thông tư 04/2019/TT-BNV  có hiệu lực từ ngày 15/7/2019, mức hoạt động phí nêu trên bắt đầu áp dụng từ 01/7/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,831

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn