Ban hành nhiều mẫu biểu công khai tài sản chuyên dùng của BQP

10/04/2019 11:28 AM

Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

Thanh Vân

Theo đó, các mẫu biểu công khai tài sản chuyên dùng của Bộ Quốc phòng, gồm:

- Mẫu số 06B-CK/TSCD: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 07B-CK/TSCD: Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 08B-CK/TSCD: Công khai tình hình xử lý tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 09B-CK/TSCD: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản chuyên dùng;

Cơ quan Tài chính các cấp chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổng hợp tài sản chuyên dùng theo mẫu biểu trên và báo cáo chỉ huy đơn vị cùng cấp phê duyệt.

Xem nội dung chi tiết các mẫu biểu tại Thông tư 26/2019/TT-BQP ngày 31/3/2019.

Chia sẻ bài viết lên facebook 453

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 24/06/2019 Quyết định 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí qua Cổng thanh toán điện tử TCHQ.
  • 10:50 | 24/06/2019 Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.
  • 14:10 | 22/06/2019 Từ 15/7/2019, Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ có hiệu lực thi hành.
  • 14:00 | 22/06/2019 Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DNNN có hiệu lực từ 29/7/2019.
  • 10:45 | 22/06/2019 Thông tư 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
  • 08:00 | 21/06/2019 Quyết định 21/2019/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông có hiệu lực từ 05/8/2019.
  • 13:30 | 20/06/2019 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
  • 08:45 | 20/06/2019 Quyết định 1695/QĐ-TCHQ ngày 13/6/2019 ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của TCHQ giai đoạn 2019-2020.
  • 08:30 | 20/06/2019 Quyết định 529/QĐ-BXD ngày 14/6/2019 về việc Ban hành Quy chế về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
  • 11:15 | 19/06/2019 Từ 01/8/2019, Thông tư 11/2019/TT-BYT về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn