Ban hành nhiều mẫu biểu công khai tài sản chuyên dùng của BQP

10/04/2019 11:28 AM

Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

Thanh Vân

Theo đó, các mẫu biểu công khai tài sản chuyên dùng của Bộ Quốc phòng, gồm:

- Mẫu số 06B-CK/TSCD: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 07B-CK/TSCD: Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 08B-CK/TSCD: Công khai tình hình xử lý tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 09B-CK/TSCD: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản chuyên dùng;

Cơ quan Tài chính các cấp chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổng hợp tài sản chuyên dùng theo mẫu biểu trên và báo cáo chỉ huy đơn vị cùng cấp phê duyệt.

Xem nội dung chi tiết các mẫu biểu tại Thông tư 26/2019/TT-BQP ngày 31/3/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,184

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:51 | 27/09/2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
  • 14:40 | 27/09/2021 Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.
  • 09:05 | 27/09/2021 Thông tư 21/2021/TT-BGTVT mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn