22 văn bản hợp nhất của các Luật được cập nhật trong tuần qua

08/04/2019 15:44 PM

Sau đây là 22 văn bản hợp nhất của các Luật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được trong tuần vừa qua, bao gồm:

Đỗ Loan
FILE WORD 22 VĂN BẢN HỢP NHẤT CÁC LUẬT VỪA ĐƯỢC CẬP NHẬT

(1) Văn bản hợp nhất 43/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(2) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Hải quan.

(3) Văn bản hợp nhất 41/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Chứng khoán.

(4) Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế.
 
(5) Văn bản hợp nhất 52/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật Lao động.

(6) Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng.

(7) Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

(8) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đất đai.

(9) Văn bản hợp nhất 39/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
 
(10) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(11) Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Xây dựng.

(12) Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị.

(13) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa.

(14) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

(15) Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thủy lợi.

(16) Văn bản hợp nhất 38/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Năng lượng nguyên tử.
 
(17) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khoáng sản.

(18) Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường.

(19) Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Tài nguyên nước.

(20) Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Báo chí.

(21) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện ảnh.

(22) Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đê điều.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,240

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:51 | 27/09/2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
  • 14:40 | 27/09/2021 Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.
  • 09:05 | 27/09/2021 Thông tư 21/2021/TT-BGTVT mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn