Thời gian báo cáo việc ứng phó với thiên tai lĩnh vực hàng hải

15/03/2019 10:50 AM

Vừa qua, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGTVT về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải.

Kim Gấm

Theo đó, yêu cầu về thời gian báo cáo công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, tình trạng tàu thuyền trong khu vực trước khi thiên tai xảy ra được quy định như sau:

- Các đơn vị, doanh nghiệp hàng hải trong khu vực phải gửi báo cáo cho Cảng vụ hàng hải trước 60 giờ (quy định hiện hành là trước 24 giờ);

- Các Cảng vụ hàng hải tổng hợp các công việc triển khai, gửi báo cáo về Cục Hàng hải Việt Nam trước 48 giờ (quy định hiện hành là trước 12 giờ);

- Các Cảng vụ hàng hải báo cáo Cục hàng hải Việt Nam việc hoàn thành công tác triển khai trước 24 giờ;

- Các Cảng vụ hàng hải báo cáo Cục hàng hải Việt Nam số lượng tàu thuyền thay đổi trong vùng nước cảng biển và các công việc phát sinh khác trước 12 giờ;

** Lưu ý: Các báo cáo được gửi về Cục hàng hải Việt Nam trong trường hợp này đều được báo cáo ngay cho Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư 10/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/5/2019, bãi bỏ Thông tư 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 803

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 23/10/2021 Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ 01/12/2021.
  • 08:00 | 22/10/2021 Công văn 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19.
  • 07:45 | 21/10/2021 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
  • 17:00 | 20/10/2021 Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
  • 16:00 | 15/10/2021 Công văn 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn