Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn về quyền công tố, kiểm sát xét xử HSST năm 2019

24/01/2019 11:20 AM

Vừa qua, VKSNDTC đã ban hành Hướng dẫn 09/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019.

Kim Gấm

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu là chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm thì VKSNDTC có hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

Hướng dẫn cụ thể đối với việc thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm như sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật tổ chức VKSND 2014, BLTTHS 2015;

- Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm phải:

+ Nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, lập hồ sơ kiểm sát theo quy định tại Điều 5 (Phần thứ hai) Quyết định 590/QĐ-VKSTC-V3 năm 2014;

+ Trích cứu đầy đủ các chứng cứ, tình tiết của vụ án;

+ Cần chuẩn bị dự thảo đề cương xét hỏi, dự thảo luận tội ,nội dung đối đáp, tranh luận tại phiên tòa.

- Chú ý kiểm sát việc tuyên án; kiểm tra biên bản phiên tòa và kiểm tra bản án, quyết định của Tòa án.

- Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Xem thêm chi tiết tại Hướng dẫn 09/HD-VKSTC ngày 17/01/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,662

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn