Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thêm 7 tài khoản cấp 1 vào hệ thống tài khoản kế toán dự trữ QG

11/12/2018 09:16 AM

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia (DTQG).

Kim Tâm

Theo đó, bổ sung thêm 07 tài khoản (TK) cấp 1 trong bảng hệ thống tài khoản kế toán như sau:

- Tài khoản 145- Phải thu vốn DTQG (Gồm 04 TK cấp 2: TK 1451, TK 1452, TK 1453, TK 1458);    

- Tài khoản 151- Hàng DTQG đang đi đường;

- Tài khoản 157- Hàng DTQG (Gồm 02 TK cấp 2: TK 1571, TK 1572);

- Tài khoản 158- Hàng DTQG tạm xuất (Gồm 04 TK cấp 2: TK 1581, TK 1582, TK 1583, TK 1588);

- Tài khoản 345- Phải trả vốn DTQG (Gồm 04 TK cấp 2: TK 3451, TK 3452, TK 3453, TK 3458);

- Tài khoản 432- Quỹ tiết kiệm phí (Gồm 02 TK cấp 2: TK 4321, TK 4322);

- Tài khoản 451- Nguồn vốn DTQG.

 Ngoài ra, Thông tư 108 còn bổ sung 03 tài khoản ngoài bảng hệ thống tài khoản kế toán gồm TK 010, TK 011, TK015.

Thông tư 108/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,027

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 26/11/2020 Quyết định 1923/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.
  • 16:00 | 26/11/2020 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.
  • 14:20 | 26/11/2020 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
  • 10:20 | 26/11/2020 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.
  • 08:40 | 26/11/2020 Công văn 5077/BGDĐT-GDTC ngày 25/11/2020 về việc thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19”.
  • 08:30 | 26/11/2020 Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • 08:00 | 26/11/2020 Công văn 9854/VPCP-KSTT ngày25/11/2020 về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn