Thêm 7 tài khoản cấp 1 vào hệ thống tài khoản kế toán dự trữ QG

11/12/2018 09:16 AM

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia (DTQG).

Kim Tâm

Theo đó, bổ sung thêm 07 tài khoản (TK) cấp 1 trong bảng hệ thống tài khoản kế toán như sau:

- Tài khoản 145- Phải thu vốn DTQG (Gồm 04 TK cấp 2: TK 1451, TK 1452, TK 1453, TK 1458);    

- Tài khoản 151- Hàng DTQG đang đi đường;

- Tài khoản 157- Hàng DTQG (Gồm 02 TK cấp 2: TK 1571, TK 1572);

- Tài khoản 158- Hàng DTQG tạm xuất (Gồm 04 TK cấp 2: TK 1581, TK 1582, TK 1583, TK 1588);

- Tài khoản 345- Phải trả vốn DTQG (Gồm 04 TK cấp 2: TK 3451, TK 3452, TK 3453, TK 3458);

- Tài khoản 432- Quỹ tiết kiệm phí (Gồm 02 TK cấp 2: TK 4321, TK 4322);

- Tài khoản 451- Nguồn vốn DTQG.

 Ngoài ra, Thông tư 108 còn bổ sung 03 tài khoản ngoài bảng hệ thống tài khoản kế toán gồm TK 010, TK 011, TK015.

Thông tư 108/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,329

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
  • 09:30 | 27/11/2021 Nghị quyết 31/2021/QH15 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
  • 09:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
  • 17:00 | 26/11/2021 Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
  • 11:00 | 25/11/2021 Công văn 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • 09:00 | 25/11/2021 Quyết định 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
  • 17:30 | 24/11/2021 Từ 01/01/2022, Thông tư 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 24/11/2021 Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 08:00 | 23/11/2021 Quyết định 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 về Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.
  • 10:00 | 22/11/2021 Quyết định 396/QĐ-VKSTC ngày 16/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định việc thăm hỏi ốm đau, viếng đám tang, tổ chức lễ tang.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn