Hệ thống TK kế toán cấp 3, 4 kèm theo Thông tư 112/2018/TT-BTC

06/12/2018 10:49 AM

Tổng Cục Hải quan ban hành Công văn 6969/TCHQ-TXNK về thực hiện Thông tư 112 sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa XNK áp dụng với các đơn vị hải quan.

Kim Huệ

Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 22 Thông tư 174 quy định: “1. ... Tổng cục Hải quan được bổ sung thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị”;

Căn cứ mục I Phụ lục 02 tại Thông tư 112 về Danh mục hệ thống tài khoản kế toán.

Để triển khai thực hiện Thông tư 112, Tổng cục Hải quan ban hành Danh mục hệ thống tài khoản kế toán thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan (phụ lục kèm theo).

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố bắt đầu thực hiện theo Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo phụ lục này từ ngày 01/01/2019.   

Công văn 6969/TCHQ-TXNK được ban hành ngày 26/11/2018.

961

Bình luận
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 10/12/2018 Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 16:55 | 10/12/2018 Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.
  • 16:50 | 10/12/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 16:47 | 10/12/2018 Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14.
  • 16:45 | 10/12/2018 Từ 01/01/2019, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 chính thức có hiệu lực thi hành.
  • 16:40 | 10/12/2018 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 16:30 | 10/12/2018 Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 15:30 | 10/12/2018 Công văn 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hóa đơn điện tử.
  • 15:15 | 10/12/2018 Công văn 263/TANDTC-PC ngày 10/12/2018 về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế.
  • 15:00 | 10/12/2018 Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn