Procedures for extraordinary labor, occupational safety and hygiene inspections at night now ready use

06/12/2018 08:46 AM

The Circular No. 20/2018/TT-BLDTBXH providing guidance on the mechanism for cooperation in carrying out labor, occupational safety and hygiene inspections at night or outside of business hours was promulgated on November 26, 2018.

Hồng Phương

Pursuant to the Circular, labor, occupational safety and hygiene inspections at workplace occurring at night or outside of business hours will be carried out according to the following procedures:

- The Chief Inspector of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs informs main contact entities at relevant regulatory authorities in order to confirm their participation in the delegation of inspectors; 

- Relevant regulatory authorities are aware of violations and recommend their staff members to join the delegation of inspectors;

- The Chief Inspector of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs or the Director of the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs in the locality where cases of violation take place issues the Inspection Decision;

- The leader of the delegation of inspectors has to publicly release the Inspection Decision, and simultaneously carry out the inspection at the violating facility;

- Implementing or suggesting actions against violations as per laws.

The Circular No. 20/2018/TT-BLDTBXH will take effect on January 1, 2019.

>> CLICK HERE TO READ THE ARTICLE IN VIETNAMESE

9

Bình luận
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 10/12/2018 Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 16:55 | 10/12/2018 Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.
  • 16:50 | 10/12/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 16:47 | 10/12/2018 Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14.
  • 16:45 | 10/12/2018 Từ 01/01/2019, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 chính thức có hiệu lực thi hành.
  • 16:40 | 10/12/2018 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 16:30 | 10/12/2018 Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 15:30 | 10/12/2018 Công văn 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hóa đơn điện tử.
  • 15:15 | 10/12/2018 Công văn 263/TANDTC-PC ngày 10/12/2018 về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế.
  • 15:00 | 10/12/2018 Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn