Hướng dẫn khảo sát hài lòng bệnh nhân và nhân viên y tế

14/11/2018 09:44 AM

Ngày 09/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6817/QĐ-BYT về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo các bệnh viện y học cổ truyền.

Đặng Thúy

Theo đó, việc khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế được thực hiện như sau:

- Các bệnh viện tự đưa ra phương pháp khảo sát và thực hiện với các phiếu khảo sát theo mẫu tại Phụ lục 2 Quyết định 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016:

+ Phiếu khảo sát người bệnh nội trú, ngoại trú theo mẫu số 1, 2.

+ Phiếu khảo sát nhân viên theo mẫu số 3.

- Trọng tâm nội dung khảo sát:

+ Tìm hiểu những vấn đề còn tồn tại của bệnh viện, các vấn đề khiến nhân viên và bệnh nhân chưa hài lòng;

+ So sánh, đối chiếu với kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

- Công bố tỷ lệ hài lòng: so sánh kết quả khảo sát giữa cơ quan quản lý và bệnh viện thực hiện. Nếu tỷ lệ hài lòng của cơ quan quản lý thực hiện cao hơn thì sử dụng kết quả của bệnh viện.

- Nhập liệu: toàn bộ bệnh viện và đoàn đánh giá nhập số liệu khảo sát trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http://chatluongbenhvien.vn.

Quyết định 6817/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,553

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:00 | 28/10/2021 Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.
  • 18:00 | 27/10/2021 Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, có hiệu lực từ 19/10/2021.
  • 17:00 | 27/10/2021 Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
  • 10:40 | 26/10/2021 Thông tư 91/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
  • 16:00 | 23/10/2021 Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ 01/12/2021.
  • 08:00 | 22/10/2021 Công văn 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19.
  • 07:45 | 21/10/2021 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
  • 17:00 | 20/10/2021 Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn