Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tăng mức chi tiếp khách tại cơ quan, đơn vị nhà nước

31/10/2018 08:45 AM

Đây là quy định tại Thông tư 71/2018/TT-BTC về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Hoài Thương

Theo đó, mức chi tiếp khách tăng so với quy định hiện hành tại Thông tư 01/2010/TT-BTC đơn cử như sau:

Đối với đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do Việt Nam chi toàn bộ chi phí trong nước:

- Tiêu chuẩn về chỗ ở đối với Đoàn khách hạng C:

+ Trưởng đoàn: 2.500.000 đồng/người/ngày (tăng 100.000 đồng);

+ Đoàn viên: 1.800.000 đồng/người/ngày (tăng 100.000 đồng).

- Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối)

+ Đoàn là khách hạng A: 1.500.000 đồng/ngày/người (tăng 700.000 đồng);

+ Đoàn là khách hạng B: 1.000.000 đồng/ngày/người (tăng 460.000 đồng);

+ Đoàn là khách hạng C: 800.000 đồng/ngày/người (tăng 400.000 đồng);

+ Khách mời quốc tế khác: 600.000 đồng/ngày/người (tăng 330.000 đồng).

Đối với chi tiếp khách trong nước:

- Chi giải khát, mức chi: 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người (quy định hiện hành là tối đa không quá 20.000 đồng/người/ngày);

- Mức chi mời cơm: 300.000 đồng/suất, đã bao gồm đồ uống (tăng 100.000 đồng).

Thông tư 71/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 28,165

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn