Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thực hiện quy hoạch nhà ở, đất ở cho hàng loạt đối tượng

29/10/2018 07:59 AM

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 132/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành TW Đảng.

Kiều Nga

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, rà soát, báo cáo Chính phủ nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở theo hướng:

- Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách;

- Địa phương quy hoạch đất ở, nhà ở để các đối tượng sau mua, thuê, thuê mua:

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong cơ quan đơn vị thuộc QĐND;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND.

(Kế hoạch được thực hiện trong năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

Ngoài ra, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW chủ động thực hiện quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức... trong giai đoạn trước mắt và lâu dài (thực hiện từ năm 2019).

Nghị quyết 132/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,293

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.
  • 16:00 | 30/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 13:20 | 30/11/2020 Thông tư 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 11:00 | 30/11/2020 Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn