Đơn giản hóa hồ sơ đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

24/09/2018 10:02 AM

Chính phủ ban hành Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.

Khắc Duy

Theo đó, bãi bỏ thành phần bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở đối với hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

Ngoài ra, Nghị định 124 cũng bãi bỏ một số thành phần trong hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức Trọng tài (TCTT) nước ngoài tại Việt Nam như sau:

- Đối với hồ sơ thành lập Chi nhánh, bãi bỏ:

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của TCTT nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

+ Bản giới thiệu về hoạt động của TCTT nước ngoài;

+ Danh sách trọng tài viên, nhân viên dự kiến làm việc tại Chi nhánh.

- Đối với hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh, bãi bỏ:

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh;

+ Bản sao có chứng thực quyết định về việc cử Trưởng Chi nhánh.

Nghị định 124/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,116

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 06/12/2021 Chỉ thị 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
  • 17:40 | 11/07/2021 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
  • 11:20 | 11/07/2021 Thông tư 02/2021/TT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
  • 15:20 | 11/06/2021 Công văn 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021 về việc tổ chức triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP
  • 11:25 | 11/06/2021 Công văn 5819/HQHP-TXNK Thực hiện công văn 2687/TCHQ-TXNK, ngày 01/06/2021 (hướng dẫn Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021).
  • 08:50 | 11/06/2021 Kết luận 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
  • 07:46 | 11/06/2021 Hướng dẫn 24/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế.
  • 07:45 | 11/06/2021 Công văn 64/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài.
  • 10:28 | 10/06/2021 Quyết định 2609/QĐ-BCA-C08 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
  • 10:28 | 10/06/2021 Quyết định 2974/QĐ-BCA-C07 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn