Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chỉ đạo thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT

07/09/2018 15:00 PM

Bộ Y tế ban hành Công văn 5137/BYT-BH về thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT).

Thanh Lợi

Theo đó, để đảm bảo tiến độ tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, Bộ y tế (Bộ) đề nghị các Sở Y tế, Bệnh viện, Viện có giường bệnh thực hiện các việc sau:

- Hướng dẫn các cơ sở KCB chủ động tính quỹ, tính tổng mức thanh toán đa tuyến đến, hiểu rõ các chi phí phát sinh trong kỳ quyết toán làm cơ sở giải trình nguyên nhân tăng, giảm chi phí KCB BHYT tại đơn vị;

- Chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị không để xẩy ra tình trạng lạm dụng, sử dụng dịch vụ KCB BHYT quá mức cần thiết;

- Chỉ đạo các cơ sở KCB khẩn trương gửi dữ liệu KCB BHYT tới cổng dữ liệu của Bộ và hệ thống thông tin giám định BHXH để phục vụ công tác quản lý dữ liệu, giám định, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT;

- Phối hợp với cơ quan BHXH kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc trong tổ chức thực hiện KCB BHYT, nếu không thống nhất giải quyết thì báo cáo về Bộ.

Xem chi tiết tại Công văn 5137/BYT-BH được ban hành ngày 04/9/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,074

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 22/10/2020 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ- quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:00 | 22/10/2020 Ngày 19/10/2020, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
  • 20:00 | 21/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 05/12/2020.
  • 16:00 | 21/10/2020 Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:45 | 21/10/2020 Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
  • 16:45 | 20/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • 16:00 | 20/10/2020 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • 15:40 | 20/10/2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
  • 15:30 | 20/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
  • 08:45 | 19/10/2020 Công điện 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn