Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ

02/08/2018 08:15 AM

Ngày 31/7/2018, Thủ tướng ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ…

Kim Hằng

Theo đó, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ quy định như sau:

 - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xác nhận sử dụng cho đổi mới công nghệ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về Bộ KH&CN (Thành phần hồ sơ xem tại Điều 2 Quyết định).

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho tổ chức, cá nhân trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ KH&CN có văn bản trả lời về việc xác định rõ danh mục hàng hóa trực tiếp sử dụng  hoặc văn bản từ chối xác nhận.

- Trường hợp phải thẩm tra hồ sơ dẫn đến gia hạn thời gian trả lời, Bộ KH&CN phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân; thời gian thẩm tra và trả lời không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,835

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:33 | 28/06/2022 Công văn 2194/TCT-KK ngày 23/06/2022 về tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP.
  • 09:30 | 28/06/2022 Công văn 2224/TCT-TVQT ngày 24/06/2022 hướng dẫn triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử giai đoạn 01.
  • 09:20 | 28/06/2022 Nghị quyết 63/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:08 | 28/06/2022 Nghị quyết 62/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:00 | 28/06/2022 Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn