Bảo vệ tầng Ozôn bằng hạn ngạch XNK

13/01/2012 08:22 AM

Nhằm từng bước thực thi chính sách dung hòa giữa phát triển kinh tế và phòng chống biến đổi khí hậu toàn cầu, ngày 30/12/2011, Bộ Công Thương - Bộ Tài Nguyên Môi Trường đã ban hành TTLT 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT về quản lý XNK và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng Ozôn theo quy định của Nghị Định Thư Montreal.

Ms. Duyên

Theo đó, thương nhân chỉ được phép tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng OZôn với các nước thành viên của Nghị Định Thư (được Bộ TN-MT thông báo và cập nhật trên trang thông tin điện tử). Trong đó, các chất hydrochlorofluorocarbon (HCFC) được quản lý bằng hạn ngạch nhập khẩu (NK) theo lộ trình và thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương trên cơ sở xác nhận đăng ký  NK của Bộ TN-MT.

Cũng theo nội dung tại Thông tư trên, thương nhân đã được cấp hạn ngạch NK các chất HCFC không được chuyển nhượng và chỉ được phép NK trong năm cấp phép (thay vì tính vào hạn ngạch năm tiếp theo như trước đây).

Hy vọng hành lang pháp lý này có thể góp phần bảo vệ môi trường sống trong hoàn cảnh thế giới đã phải trải qua quá nhiều thảm họa thiên nhiên trong năm 2011.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,677

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn