Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

26/07/2018 08:16 AM

Thông tư 18/2018/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương được ban hành ngày 19/7/2018.

Văn Dũng

Theo đó, hoạt động kiểm soát TTHC được thực hiện tại các giai đoạn:

- Kiểm soát việc ban hành TTHC:

+ Kiểm soát trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL;

+ Kiểm soát trong quá trình soạn thảo, thẩm định văn bản QPPL.

- Kiểm soát việc thực hiện TTHC:

+ Văn phòng Bộ công khai Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Website http://kstthc.moit.gov.vn và gửi cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và tiến hành niêm yết công khai;

+ Kiểm tra việc thực hiện trong lĩnh vực công thương theo kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ hàng năm.

Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị tại Văn phòng Bộ, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua Emai: CCHC-VPB@moit.gov.vn hoặc Website http://kstthc.moit.gov.vn và số điện thoại trên Website.

Thông tư 18/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/9/2018 và thay thế Thông tư 11/2014/TT-BCT ngày 24/3/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,005

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn