Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020

22/06/2018 09:44 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 80/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của TP.HCM.

Hồng Phương

Theo đó, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong khu vực này với các chỉ tiêu đến năm 2020 như sau:

- Tổng số diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm xuống còn 88.005 ha, chiếm 42,1% tổng số diện tích các loại đất (giảm 30.047 ha so với năm 2010);

- Tổng số diện tích đất phi nông nghiệp sẽ tăng lên 118.890 ha, chiếm 56,9 % tổng số diện tích các loại đất (tăng 28.022 ha so với năm 2010);

- Tổng số diện tích đất chưa sử dụng sẽ giảm xuống còn 309 ha, chiếm 0,1 % tổng số diện tích các loại đất (giảm 326 ha so với năm 2010).

Ngoài ra, tổng số diện tích đất đô thị đã được điều chỉnh tăng thêm 8.863 ha và diện tích đất khu công nghệ cao vẫn được giữ nguyên.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 80/NQ-CP được ban hành ngày 19/6/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,797

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:50 | 10/05/2021 Quyết định 161/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.
  • 06:50 | 08/05/2021 Nghị quyết 48/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.
  • 09:20 | 07/05/2021 Công văn 1800/BGDĐT-QLCL Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
  • 08:40 | 07/05/2021 Công văn 3775/BYT-KCB về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:30 | 06/05/2021 Thông tư 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.
  • 09:57 | 05/05/2021 Thông tư 29/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
  • 15:40 | 29/04/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  • 13:50 | 29/04/2021 Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất.
  • 09:55 | 29/04/2021 Thông tư 28/2021/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
  • 08:55 | 28/04/2021 Hướng dẫn 02-HD/BTCTW Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn