Chi không quá 20% tổng kinh phí khen thưởng

10/01/2012 10:46 AM

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Thông tư 83/2011/TT-BCA ngày 27/12/2011 quy định về quản lý tài chính thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng trong CAND.

Ms. Thu Hà

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương được chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua không quá 20% tổng số kinh phí thi đua, khen thưởng của từng cấp để thực hiện các nhiệm vụ sau: tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thi đua - khen thưởng; xây dựng, tổ chức và triển khai các phong trào thi đua; phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường xuyên; phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua...

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định mức chi đối với một số tập thể như: đối với đơn vị trực thuộc cơ sở đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”, mức chi bằng 1/2 mức chi cho đơn vị cơ sở; đối với đơn vị cơ sở được tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an”, mức chi bằng 1/2 mức chi đối với đơn vị cấp Cục, Công an địa phương; đối với tập thể đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh”, mức chi bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2012.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,482

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:05 | 09/12/2019 Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong CAND có hiệu lực từ 25/12/2019.
  • 09:50 | 09/12/2019 Từ 01/01/2021, Nghị quyết 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
  • 11:50 | 07/12/2019 Công văn 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019 về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
  • 15:05 | 06/12/2019 Quyết định 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • 13:30 | 06/12/2019 Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:50 | 06/12/2019 Từ 20/01/2020, Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường có hiệu lực thi hành.
  • 14:42 | 05/12/2019 Công văn 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.
  • 14:24 | 05/12/2019 Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý có hiệu lực từ 15/01/2020.
  • 14:20 | 05/12/2019 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
  • 09:05 | 05/12/2019 Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ 16/01/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn