Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Chi không quá 20% tổng kinh phí khen thưởng

10/01/2012 10:46 AM

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Thông tư 83/2011/TT-BCA ngày 27/12/2011 quy định về quản lý tài chính thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng trong CAND.

Ms. Thu Hà

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương được chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua không quá 20% tổng số kinh phí thi đua, khen thưởng của từng cấp để thực hiện các nhiệm vụ sau: tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thi đua - khen thưởng; xây dựng, tổ chức và triển khai các phong trào thi đua; phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường xuyên; phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua...

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định mức chi đối với một số tập thể như: đối với đơn vị trực thuộc cơ sở đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”, mức chi bằng 1/2 mức chi cho đơn vị cơ sở; đối với đơn vị cơ sở được tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an”, mức chi bằng 1/2 mức chi đối với đơn vị cấp Cục, Công an địa phương; đối với tập thể đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh”, mức chi bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,587

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 20/01/2021 Quyết định 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
  • 14:00 | 20/01/2021 Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành.
  • 10:34 | 20/01/2021 Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.
  • 10:13 | 20/01/2021 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
  • 10:00 | 20/01/2021 Hướng dẫn 10/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021.
  • 09:20 | 20/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
  • 09:00 | 20/01/2021 Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
  • 08:44 | 20/01/2021 Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 08:30 | 20/01/2021 Quyết định 371/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 15:54 | 19/01/2021 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/01/2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn