Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Kiến nghị giảm ít nhất 50% phí công bố thông tin doanh nghiệp

17/05/2018 14:33 PM

Đây là nhiệm vụ đặt ra cho Bộ KH&ĐT tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tài Giỏi

Hiện tại, phí công bố thông tin doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTC là 300.000 đồng/lần; nếu kiến nghị được thông qua, mức phí chỉ còn tối đa là 150.000 đồng/lần.

Ngoài ra, trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ KH&ĐT cũng cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng chỉ số khởi sự kinh doanh đúng mục tiêu đã định (tăng ít nhất 40 bậc trên bảng xếp hạng);

- Kết hợp công bố thông tin doanh nghiệp cùng thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, hoàn thành trước tháng 06/2018;

- Chủ trì, phối hợp soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư (trình Chính phủ trong tháng 6/2019) và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công (trình Chính phủ trong Quý III 2018);

- Chủ trì, phối hợp báo cáo Chính phủ và trình UBTV Quốc hội Danh mục ngành nghề loại bỏ khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trước tháng 10/2018.

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ban hành ngày 15/5/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,329

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn