Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quy định về vạch báo hiệu đường bộ trong khu vực cầu chung

15/05/2018 15:05 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 11/2018/TT-BGTVT quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung.

Kim Huệ

Theo đó, vạch báo hiệu đường bộ trong khu vực cầu chung phải luôn duy trì các loại sau:

- Vạch dừng xe trên các làn xe chạy của đường bộ; vị trí vạch dừng xe tính từ chắn cầu chung trở ra tối thiểu 3 mét;

- Vạch báo gần chỗ giao nhau với đường sắt;

- Vạch phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều;

- Vạch giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy hoặc vạch phân cách làn xe cơ giới và làn xe thô sơ tùy theo chiều rộng làn đường xe thô sơ bố trí trên đường bộ khu vực cầu chung.

Từ chắn cầu chung đến vị trí cách đường sắt tối thiểu 2,5 mét phải làm bằng hàng rào chắn cố định.

Ngoài ra, chắn cầu chung phải đóng hoàn toàn ở thời điểm trước khi tàu tới cầu ít nhất 02 phút và nhiều nhất không quá 05 phút để bảo đảm không có người, phương tiện giao thông và chướng ngại vật khác trên cầu.

Thông tư 11/2018/TT-BGTVT  có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,618

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn