Cắt giảm, đơn giản 384/570 ĐKKD trong lĩnh vực giao thông

19/04/2018 14:30 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hải Hà

Theo đó, Bộ GTVT quyết định cắt giảm, đơn giản 384 điều kiện trên tổng số 570 ĐKKD thuộc lĩnh vực giao thông vận tải tại 08 Phụ lục sau:

- Phụ lục 1: Các ĐKKD đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (KDCĐK) trong lĩnh vực đường bộ (68.5%).

- Phụ lục 2: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực đường thủy nội địa (67.34%).

- Phụ lục 3: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực hàng không dân dụng (74.36%).

- Phụ lục 4: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực hàng hải (65.08%).

- Phụ lục 5: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ (61.43%).

- Phụ lục 6: Các ĐKKD trong lĩnh vực đường sắt (73.08%).

- Phụ lục 7: Các ĐKKD dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm (61.74%).

- Phụ lục 8: Danh mục bãi bỏ các ngành nghề KDCĐK thuộc lĩnh vực do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Quyết định 767/QĐ-BGTVT được ban hành ngày 17/4/2018.

Chia sẻ bài viết lên facebook 711

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:55 | 16/10/2019 Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 17:40 | 15/10/2019 Từ 10/12/2019, Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực thi hành.
  • 09:05 | 15/10/2019 Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối có hiệu lực từ 25/11/2019.
  • 09:05 | 15/10/2019 Công văn 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ câp thất nghiệp.
  • 09:00 | 15/10/2019 Quyết định 902/QĐ-BNV ngày 09/10/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
  • 09:00 | 15/10/2019 Từ 25/11/2019, Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 15/10/2019 Thông tư 19/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 07:45 | 15/10/2019 Ngày 30/9/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 11:00 | 14/10/2019 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 09:35 | 14/10/2019 Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019 về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn