Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Cắt giảm, đơn giản 384/570 ĐKKD trong lĩnh vực giao thông

19/04/2018 14:30 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hải Hà

Theo đó, Bộ GTVT quyết định cắt giảm, đơn giản 384 điều kiện trên tổng số 570 ĐKKD thuộc lĩnh vực giao thông vận tải tại 08 Phụ lục sau:

- Phụ lục 1: Các ĐKKD đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (KDCĐK) trong lĩnh vực đường bộ (68.5%).

- Phụ lục 2: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực đường thủy nội địa (67.34%).

- Phụ lục 3: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực hàng không dân dụng (74.36%).

- Phụ lục 4: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực hàng hải (65.08%).

- Phụ lục 5: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ (61.43%).

- Phụ lục 6: Các ĐKKD trong lĩnh vực đường sắt (73.08%).

- Phụ lục 7: Các ĐKKD dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm (61.74%).

- Phụ lục 8: Danh mục bãi bỏ các ngành nghề KDCĐK thuộc lĩnh vực do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Quyết định 767/QĐ-BGTVT được ban hành ngày 17/4/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 885

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn