Thời gian cấp giấy phép xây dựng sẽ được giảm ít nhất 10 ngày

15/03/2018 10:59 AM

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Hồng Phương

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng, cụ thể:

- Thời gian cấp giấy phép xây dựng sẽ giảm tối thiểu là 10 ngày.

Bên cạnh đó, thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng cũng sẽ được giảm xuống:

- Thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 05 ngày;

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 04 ngày.

Như vậy, tổng thời gian cho việc giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng sẽ giảm từ 82 ngày xuống còn 63 ngày (giảm 19 ngày).

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ này trong năm 2018.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 08/CT-TTg được ban hành vào ngày 13/3/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,503

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn