Mới: Chuẩn tờ khai BCTC đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

14/03/2018 16:34 PM

Tổng cục Thuế vừa có Thông báo về chuẩn tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó:

Chuẩn tờ khai BCTC định đạng XML đáp ứng Thông tư 133

Quý Nguyễn

Tờ khai XML mới được cung cấp để đáp ứng Thông tư 133 của các bộ Báo cáo tài chính (BCTC) sau:

- Bộ BCTC dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.

- Bộ BCTC dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.

- Bộ BCTC dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.

- Bộ BCTC dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tờ khai định dạng XML được sử dụng đối với:

- Các đơn vị TVAN;

- Các Tổ chức/cá nhân cung cấp phần mềm kế toán hoặc các doanh nghiệp tự kết xuất tờ khai BCTC dưới dạng file XML để gửi qua mạng.

10,913

Bình luận
4 lời bình
 • Xin Tổng Cục Thuế hướng dẫn để công ty có thể nộp được BCTC TT133

  công ty đã tải về chuẩn tờ khai BCTC TT133 và nhập dữ liệu vào biểu mẫu B01a.nhưng khi gửi BCTC vẫn báo không đúng định dạng XML và không gửi được.Công ty xin được Cục thuế hướng dẫn.Cảm ơn

  (Lê Phạm Diễm Kiều) - 16/03/2018  Trả lời

 • HTKK 3.8.2 không cho nộp BCTC 2017 - TT133

  Kết xuất BCTC 2017 dạng XML từ phần mềm HTKK 3.8.2 theo TT133, khi ký điện tử xong và nộp thì bị báo lỗi: Cảnh báo - Kỳ tính thuế không được nhỏ hơn ngày hiệu lực của tờ khai,

  Xin được sự hướng dẫn hỗ trợ của Quý cơ quan và các anh chị

  (Nguyễn Văn Nguyên) - 24/03/2018  Trả lời

 • BÁO CÁO SỐ ÂM MÃ SỐ 313 KHÔNG ĐƯỢC

  Công ty chúng tôi đã trích nộp thuế theo từng công trình, nay số dư cuối kỳ bên nợ của tài khoản 3331. nhưng ghi vào số âm không được trong báo cáo tài chính. chúng tôi nhờ hướng dẫn cách ghi số âm vào tiêu đề (thuế và các khoản phải nộp nhà nước)

  (nguyễn hữu út) - 25/03/2018  Trả lời

 • gửi báo cáo tài chính bị báo lỗi

  Kết xuất BCTC 2017 dạng XML từ phần mềm HTKK 3.8.2 theo TT133, khi ký điện tử xong và nộp thì bị báo lỗi: Cảnh báo - Kỳ tính thuế không được nhỏ hơn ngày hiệu lực của tờ khai,

  Xin được sự hướng dẫn hỗ trợ của Quý cơ quan và các anh chị

  (Hoàng Hồng Sơn) - 03/04/2018  Trả lời

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
 • 10:55 | 19/01/2019 Hướng dẫn 01/HD-VKSTC ngày 07/01/2019 về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 2019.
 • 14:30 | 18/01/2019 Thông tư 03/2019/TT-BQP ngày 10/01/2019 quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng.
 • 14:25 | 18/01/2019 Thông tư 02/2019/TT-BQP Quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng có hiệu lực từ 25/02/2019.
 • 10:00 | 18/01/2019 Quyết định 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 về Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học 2019 - 2025.
 • 09:30 | 18/01/2019 Ngày 15/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
 • 09:28 | 18/01/2019 Hướng dẫn 06/HD-VKSTC ngày 14/01/2019 về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án về trật tự xã hội 2019.
 • 09:25 | 18/01/2019 Hướng dẫn 03/HD-VKSTC ngày 07/01/2019 về kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình 2019.
 • 09:22 | 18/01/2019 Quyết định 546/QD-VKSTC ngày 05/12/2018 về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
 • 09:20 | 18/01/2019 Hướng dẫn 10/HD-VKSTC ngày 17/01/2019 về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động 2019.
 • 17:00 | 17/01/2019 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi quy định về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 11/3/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn