Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu

14/02/2018 08:41 AM

Ngày 25/12/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) muối nhập khẩu.

Phương Uyên

Theo đó, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu được quy định gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu (Phụ lục II).

- Bản sao chụp các giấy tờ:

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa; hóa đơn; danh mục hàng hóa; giấy chứng nhận (GCN) xuất xứ hàng hóa; vận đơn; tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có);

+ 03 bản Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu hoặc GCN hợp quy chất lượng muối nhập khẩu.

- Bản sao chụp có xác nhận sao y bằng dấu của người nhập khẩu: GCN lưu hành tự do đối với muối ăn quy định tại Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT .

-  Bản chính các giấy tờ:

+ Biên bản lấy mẫu (Phụ lục IV) và mẫu muối;

+ Kết quả thử nghiệm mẫu muối do phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lĩnh vực hóa cấp (Phụ lục V).

Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 827

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.
  • 08:10 | 16/01/2021 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
  • 17:00 | 15/01/2021 Hướng dẫn 13/HD-VKSTC ngày 15/01/2021 công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021.
  • 16:45 | 15/01/2021 Hướng dẫn 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
  • 14:00 | 15/01/2021 Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.
  • 07:10 | 15/01/2021 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn