Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu

14/02/2018 08:41 AM

Ngày 25/12/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) muối nhập khẩu.

Phương Uyên

Theo đó, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu được quy định gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu (Phụ lục II).

- Bản sao chụp các giấy tờ:

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa; hóa đơn; danh mục hàng hóa; giấy chứng nhận (GCN) xuất xứ hàng hóa; vận đơn; tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có);

+ 03 bản Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu hoặc GCN hợp quy chất lượng muối nhập khẩu.

- Bản sao chụp có xác nhận sao y bằng dấu của người nhập khẩu: GCN lưu hành tự do đối với muối ăn quy định tại Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT .

-  Bản chính các giấy tờ:

+ Biên bản lấy mẫu (Phụ lục IV) và mẫu muối;

+ Kết quả thử nghiệm mẫu muối do phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lĩnh vực hóa cấp (Phụ lục V).

Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014.

Chia sẻ bài viết lên facebook 633

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:05 | 09/12/2019 Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong CAND có hiệu lực từ 25/12/2019.
  • 09:50 | 09/12/2019 Từ 01/01/2021, Nghị quyết 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
  • 11:50 | 07/12/2019 Công văn 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019 về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
  • 15:05 | 06/12/2019 Quyết định 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • 13:30 | 06/12/2019 Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:50 | 06/12/2019 Từ 20/01/2020, Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường có hiệu lực thi hành.
  • 14:42 | 05/12/2019 Công văn 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.
  • 14:24 | 05/12/2019 Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý có hiệu lực từ 15/01/2020.
  • 14:20 | 05/12/2019 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
  • 09:05 | 05/12/2019 Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ 16/01/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn