Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu

14/02/2018 08:41 AM

Ngày 25/12/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) muối nhập khẩu.

Phương Uyên

Theo đó, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu được quy định gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu (Phụ lục II).

- Bản sao chụp các giấy tờ:

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa; hóa đơn; danh mục hàng hóa; giấy chứng nhận (GCN) xuất xứ hàng hóa; vận đơn; tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có);

+ 03 bản Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu hoặc GCN hợp quy chất lượng muối nhập khẩu.

- Bản sao chụp có xác nhận sao y bằng dấu của người nhập khẩu: GCN lưu hành tự do đối với muối ăn quy định tại Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT .

-  Bản chính các giấy tờ:

+ Biên bản lấy mẫu (Phụ lục IV) và mẫu muối;

+ Kết quả thử nghiệm mẫu muối do phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lĩnh vực hóa cấp (Phụ lục V).

Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,180

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:33 | 28/06/2022 Công văn 2194/TCT-KK ngày 23/06/2022 về tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP.
  • 09:30 | 28/06/2022 Công văn 2224/TCT-TVQT ngày 24/06/2022 hướng dẫn triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử giai đoạn 01.
  • 09:20 | 28/06/2022 Nghị quyết 63/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:08 | 28/06/2022 Nghị quyết 62/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
  • 09:00 | 28/06/2022 Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn