Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tăng trợ cấp hàng tháng đối với một số cán bộ, chiến sĩ CAND

24/01/2018 13:41 PM

Bộ Công an ban hành Thông tư 31/2017/TT-BCA quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND). Theo đó:

Kiều Nga

Kể từ ngày 01/7/2017, cán bộ, chiến sĩ CAND thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC và khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC được tính trợ cấp như sau:

Mức trợ cấp từ 01/7/2017 = Mức trợ cấp tháng 6/2017 X 1,0744

Ví dụ: Đồng chí A thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng trong tháng 6/2017 là 1.742.947 đồng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng của đồng chí A là: 1.742.947 đồng x 1,0744 = 1.872.622 đồng.

Ngoài ra, Thông tư còn ban hành một số biểu mẫu thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng như:

- Mẫu 01 /QĐ-X33: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010;

- Mẫu 02 /GT-X33: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53;

- Mẫu 03 /QĐ-X33: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011;

- Mẫu 04 /GT-X33: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62.

Các mẫu trên thay thế lần lượt cho các Mẫu số: 01 /QĐ-X33; 02 /GT-X33; 03 /QĐ-X33 và Mẫu số 04 /GT-X33 của Thông tư 40/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016.

Xem chi tiết tại Thông tư 31/2017/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,971

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 01/10/2020 Quyết định 1730/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN.
  • 10:15 | 01/10/2020 Quyết định 1729/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/32014/TT-NHNN.
  • 07:45 | 01/10/2020 Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 quy định về việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.
  • 16:15 | 30/09/2020 Thông tư 22/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.
  • 16:10 | 30/09/2020 Thông tư 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ.
  • 10:40 | 30/09/2020 Chỉ thị 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.
  • 07:40 | 30/09/2020 Quyết định 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.
  • 07:30 | 30/09/2020 Quyết định 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 hướng dẫn Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017.
  • 07:00 | 30/09/2020 Công văn 3828/BGDĐT-GDTX ngày 28/9/2020 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên.
  • 16:00 | 29/09/2020 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn