Tăng trợ cấp hàng tháng đối với một số cán bộ, chiến sĩ CAND

24/01/2018 13:41 PM

Bộ Công an ban hành Thông tư 31/2017/TT-BCA quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND). Theo đó:

Kiều Nga

Kể từ ngày 01/7/2017, cán bộ, chiến sĩ CAND thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC và khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC được tính trợ cấp như sau:

Mức trợ cấp từ 01/7/2017 = Mức trợ cấp tháng 6/2017 X 1,0744

Ví dụ: Đồng chí A thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng trong tháng 6/2017 là 1.742.947 đồng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng của đồng chí A là: 1.742.947 đồng x 1,0744 = 1.872.622 đồng.

Ngoài ra, Thông tư còn ban hành một số biểu mẫu thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng như:

- Mẫu 01 /QĐ-X33: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010;

- Mẫu 02 /GT-X33: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53;

- Mẫu 03 /QĐ-X33: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011;

- Mẫu 04 /GT-X33: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62.

Các mẫu trên thay thế lần lượt cho các Mẫu số: 01 /QĐ-X33; 02 /GT-X33; 03 /QĐ-X33 và Mẫu số 04 /GT-X33 của Thông tư 40/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016.

Xem chi tiết tại Thông tư 31/2017/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017).

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,696

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 17/09/2019 Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 13/9/2019 về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.
  • 13:30 | 16/09/2019 Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ 30/8/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.
  • 14:40 | 13/09/2019 Từ 12/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 13/09/2019 Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành từ 12/10/2019.
  • 08:15 | 13/09/2019 Quyết định 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn