Hàng loạt cơ quan không còn được cấp biển số 80 từ 12/02/2018

19/01/2018 08:48 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

Văn Dũng

Cụ thể, Thông tư 64 thay thế phụ lục 1 Thông tư 15 – Danh sách các cơ quan, đơn vị, đăng ký xe ô tô tại Cục CSGT đường bộ - đường sắt (quy định mới là Cục CSGT) bằng phụ lục mới.

Theo phụ lục này, chỉ còn các trường hợp cơ quan, đơn vị sau đây mới được cấp biển số xe 80 tại Cục CSGT, cụ thể như sau:

- Văn phòng và các ban trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam;

- Văn phòng VKSNDTC, Văn phòng TANDTC, Văn phòng Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, những cơ quan, đơn vị hiện đang được cấp biển số 80 như  Báo Nhân Dân, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Các Đại sứ quán… sẽ chuyển qua đăng ký tại Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW, tức sẽ cấp biển số theo tỉnh có trụ sở.

Thông tư 64/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,468

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn