Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

11 biểu mẫu mới dùng trong giám sát và thi hành kỷ luật đảng

13/01/2018 10:07 AM

Ngày 01/12/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quyết định 668-QĐ/UBKTTW bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Hồng Phương

Theo đó, 11 biểu mẫu trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được ban hành tại Danh mục kèm theo Quyết định bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật sử dụng trong thi hành kỷ luật đảng;

- 03 biểu mẫu dùng trong việc bổ sung, thay đổi nội dung, thành viên đoàn kiểm tra, giám sát, gia hạn thời gian kiểm tra, giám sát:

+ Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng;

+ Quyết định gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng;

+ Quyết định hủy bỏ văn bản.

- 03 biểu mẫu dùng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng, hủy văn bản sai, trái thẩm quyền;

- 04 biểu mẫu dùng để kiểm tra nội dung do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Quyết định 668-QĐ/UBKTTW có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,496

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn