Điều chỉnh lộ trình áp dụng SGK giáo dục phổ thông mới

14/12/2017 11:27 AM

Quốc hội ban hành Nghị quyết 51/2017/QH14 điều chỉnh lộ trình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Nghị quyết 88/2014/QH13. Theo đó:

Ngọc Liêu

Thời gian bắt đầu triển khai, áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, cụ thể chậm nhất:

- Từ năm học 2020 – 2021 đối với lớp đầu của cấp tiểu học.

- Từ năm học 2021 – 2022 đối với lớp đầu của cấp trung học cơ sở.

- Từ năm học 2022- 2023 đối với lớp đầu của cấp trung học phổ thông.

Như vậy, so với quy định tại Khoản 4 điều 2 Nghị quyết 88/2014/QH13, thời gian chậm nhất bắt đầu thực hiện lộ trình đã lùi lại 02 năm, bắt đầu từ 2020 thay vì bắt đầu từ 2018.

Lộ trình mới cũng quy định chi tiết và rõ hơn từng năm học áp dụng cho  từng cấp học so với lộ trình cũ.

Nghị quyết 51/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,298

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn