Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Điều chỉnh lộ trình áp dụng SGK giáo dục phổ thông mới

14/12/2017 11:27 AM

Quốc hội ban hành Nghị quyết 51/2017/QH14 điều chỉnh lộ trình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Nghị quyết 88/2014/QH13. Theo đó:

Ngọc Liêu

Thời gian bắt đầu triển khai, áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, cụ thể chậm nhất:

- Từ năm học 2020 – 2021 đối với lớp đầu của cấp tiểu học.

- Từ năm học 2021 – 2022 đối với lớp đầu của cấp trung học cơ sở.

- Từ năm học 2022- 2023 đối với lớp đầu của cấp trung học phổ thông.

Như vậy, so với quy định tại Khoản 4 điều 2 Nghị quyết 88/2014/QH13, thời gian chậm nhất bắt đầu thực hiện lộ trình đã lùi lại 02 năm, bắt đầu từ 2020 thay vì bắt đầu từ 2018.

Lộ trình mới cũng quy định chi tiết và rõ hơn từng năm học áp dụng cho  từng cấp học so với lộ trình cũ.

Nghị quyết 51/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,454

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn