Thay đổi hệ số k = 1,1 khi tính chi phí hoạt động BQL dự án PPP

07/12/2017 15:43 PM

Đây là nội dung mới tại Quyết định 1191/QĐ-BXD quy định chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án (QLDA) đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); cụ thể:

Minh Phương

- Chi phí hoạt động của Ban QLDA PPP được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%)  tại Quyết định này nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án.

- Đối với các dự án trải dài theo tuyến trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên, chi phí sẽ được điều chỉnh với hệ số k = 1,1;

- Trong trường hợp các công trình của dự án được thi công riêng biệt trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau thì chi phí hoạt động sẽ không điều chỉnh với hệ số k = 1,1;

Khi đó, cần căn cứ quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán của từng công trình được duyệt để xác định chi phí hoạt động của đơn vị. 

- Công thức tính và các định mức đầu tư tính theo tỷ lệ phần trăm được quy định chi tiết tại văn bản.

Quyết định 1191/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017 và thay thế Quyết định 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,456

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn