Thời hạn lập và gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh casino

30/10/2017 11:39 AM

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 102/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

Duy Thương

Trong đó, hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo (BC) cho doanh nghiệp (DN) đối với các trường hợp sau:

- Đối với BC tài chính:

+ Cuối kỳ kế toán quý, DN kinh doanh casino phải lập và gửi các BC tài chính cho Cục Thuế địa phương chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.

+ DN kinh doanh casino có trách nhiệm gửi BC tài chính năm cho Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Cục thuế địa phương chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

+ Người đại diện theo pháp luật của DN kinh doanh casino chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các BC này.

- Đối với BC tình hình hoạt động kinh doanh: Định kỳ 6 tháng, kết thúc năm, DN kinh doanh casino phải lập và gửi BC theo mẫu quy định chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán cho các đơn vị sau:

+ Bộ Tài chính

+ Sở Tài chính

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Cục Thuế địa phương.

Thông tư 102/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,161

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:00 | 17/05/2022 Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/5/2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 17/05/2022 Công văn 498/DP-DT ngày 16/5/2022 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam do Cục Y tế dự phòng ban hành
  • 08:00 | 17/05/2022 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • 14:30 | 14/05/2022 Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 về tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
  • 08:30 | 14/05/2022 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 11:00 | 13/05/2022 Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 13/05/2022 Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  • 15:00 | 12/05/2022 Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn