06 nhóm chức danh có hệ số lương cấp hàm cơ yếu cao nhất

18/10/2017 09:50 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Kiều Nga

Theo đó, hệ số lương cấp hàm cơ yếu cao nhất của 06 nhóm chức danh hiện nay như sau:

- Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ: hệ số lương 9,2

- Phó Trưởng ban Ban cơ yếu Chính phủ: hệ số lương 8,6

- Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao; Phó Cục trưởng thuộc Ban cơ yếu Chính phủ …: hệ số lương 8,0

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu thuộc Bộ, cơ quan TW; Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc các đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ …: hệ số lương 7,3

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc TW và tương đương: hệ số lương 6,6

- Trợ lý tham mưu nghiệp vụ cơ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc TW…: hệ số lương 6,0 .

Ngoài ra, Thông tư 07/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01/12/2017) cũng quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên nghề và chế độ nâng bậc lương đối với người làm công tác cơ yếu.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,855

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn